ADR Corfu

Γραφείο Διαμεσολάβησης Κέρκυρας

Τι μπορεί να κάνει η Διαμεσολάβηση για εσας ; Να παράξει απο μια διαφωνία τη ΛΥΣΗ.

Όμως όχι οποιαδήποτε λύση. Την τελική συμφωνία διαμορφώνετε ΕΣΕΙΣ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ;

Για την ελληνική σύγχρονη έννομη τάξη η Διαμεσολάβηση είναι ενας νέος θεσμός, ο οποίος εισήχθη στην υποχρεωτική πλέον του μορφή για ορισμένες περιπτώσεις, τον Νοεμβριο του 2019. Η διαμεσολάβηση είναι ένα μέσο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς ή Alternative Dispute Resolution (ADR), το οποίο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της δικαστικής επίλυσης μιας διαφοράς, διότι δίνει τη δυνατότητα στα εμπλεκόμενα μέρη να λύσουν τη διαφορά τους εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, εμπιστευτικά και με ισχύ δικαστικής αποφάσεως.

ΕΥΚΟΛΑ

Η άνεση και η ευελιξία που μπορεί να σας προσφέρει η διαδικασία της Διαμεσολάβησης γίνεται εύκολα αντιληπτή από το γεγονός ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί από την άνεση και ασφάλεια του σπιτιού ή γραφείου σας με τηλεδιάσκεψη.

ΓΡΗΓΟΡΑ

Εάν τα μέρη επενδύσουν με την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία, τα αποτελέσματά της μπορούν να είναι άμεσα και η μέχρι τώρα διαφωνία να αποτελέσει σύντομα κομμάτι του παρελθόντος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης μπορεί όχι μόνο εύκολα και γρήγορα να παράξει τα επιθυμητά αποτελέσματα αλλα και οικονομικά με πολύ λιγότερο κόστος σε σχέση με τη δικαστική οδό.

Image

ΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ = Δικαστηριο

ή μήπως όχι ;

Η δικαστική οδός δεν είναι ο μοναδικός τρόπος επίλυσης μιας διαφοράς. Χαρακτηριστικό των ανθρωπίνων σχέσεων είναι η διαφωνία, είναι στη φύση μας να σκεπτόμαστε, να υποστηρίζουμε και να διεκδικούμε αυτό που πιστεύουμε ότι μας ανήκει, μας αξίζει ή ότι είναι το σωστό. Μέχρι στιγμής το "γήπεδο" στο οποίο μπορούσαμε να διεκδικήσουμε τα ανωτέρω ήταν οι δικαστικές αίθουσες, όπου σε αντίθεση με τον αθλητισμό υπάρχει μόνο νικητής και ηττημένος και δεν υφίσταται πιθανότητα ισοπαλίας.

Στη Διαμεσολάβηση η διαφωνία και η σύγκρουση έχουν δημιουργικό ρόλο και η ενεργός συμμετοχή των μερών, μπορεί πολύ εύκολα να οδηγηθεί σε μια λύση, επωφελεία της διαφωνίας. Ακριβώς επειδή τα εμπλεκόμενα μέρη συμμετέχουν στη διαδικασία το αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητο να βασίζεται σε συγκεκριμένη διάταξη νόμου, έτσι κάθε μέρος διαμορφώνει την καλύτερη προς το συμφέρον του λύση της διαφωνίας.

ΙΣΧΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μόνο που αυτή τη φορά αποφασίζετε εσείς για εσάς.

Πρόκειται για μια διαδικασία άνετη και ευέλικτη προκειμένου να βοηθήσει και τις δυο πλευρές να φθάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν αποφασίζει κάποιος τρίτος για εσάς, ο Διαμεσολαβητής ως ουδέτερος, αμερόληπτος και ειδικά εκπαιδευμένος τρίτος φροντίζει με ειδικές και κατάλληλες ανα περίπτωση τεχνικές να καθοδηγήσει τα μέρη στη προσπάθειά τους να κλείσουν και να λύσουν οριστικά τη διαφωνία τους. Μολονότι δεν πρόκειται για αίθουσα ακροατηρίου τα μέρη της διαφοράς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τρίτων (πραγματογνωμόνων, πολιτικών μηχανικών κ.α.) εάν κρίνουν ότι αυτό θα ωφελήσει τη διαδικασία.

Οποιαδήποτε διαφορά είναι δυνατόν να υπαχθεί στη διαμεσολάβηση αυτοβούλως, αρκεί να υπάρχει εξουσία διαθέσεως στο δικαίωμα/αντικείμενο της διαφοράς.

Image

Το Ιταλικό παράδειγμα

Είναι αλήθεια ότι ο Νόμος που εισήγαγε το θεσμό της Διαμεσολάβησης τον Νοεμβριο του 2019 στην ελληνική έννομη τάξη έχει βασιστεί κυρίως στο παράδειγμα της γείτονος χώρας και αυτό διότι ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφοράς, η διαμεσολάβηση εφαρμόζεται τα τελευταία 10 χρόνια γνωρίζοντας κάθε χρόνο εφαρμογής μεγαλύτερη επιτυχία.

%
Το καλούμενο στη διαμεσολάβηση μέρος εμφανίστηκε και συμμετείχε στη διαδικασία
%
Ποσοστό των περιπτώσεων όπου τα μέρη αφού εμπιστεύθηκαν τη διαδικασία οδηγήθηκαν σε συμφωνία
%
Τα μέρη συνέχισαν την διαμεσολάβηση ακόμα και μετά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ)
%
Ποσοστό των περιπτώσεων που οδηγήθηκαν σε συμφωνία κατόπιν εκούσιας υπαγωγής της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση

*Δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας του Ιταλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για το έτος 2019

" ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ."