ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΠαρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση της φόρμας. Συνιστάται η συμπλήρωσή της φόρμας όπως και η συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ 1 να πραγματοποιείται από τον νομικό παραστάτη του επισπεύδοντος μέρους, δηλαδή του μέρους το οποίο προσφεύγει στη διαμεσολάβηση. Παραπομπή για το ΕΝΤΥΠΟ 1 το οποίο επιβάλλεται να επισυνάψετε στη φόρμα θα βρείτε στο τέλος της παρούσας.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - Λύση πολιτισμού. Υπάρχει και άλλος τρόπος να λύσουμε τις διαφορές μας.

Παρακαλούμε κατεβάστε απο εδώ το ΕΝΤΥΠΟ 1 συμπληρώστε το προσεκτικά και επισυνάψτε το στην φορμα που θα μας αποστείλετε

Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, πατήστε εδώ